menu dblex
sagga
verb
tjata
kälta
gnata
käxa
surra
bråka
idissla
gå på med

Alla synonymer går att klicka på.