menu dblex
sabla ned
verb
nedhugga
nedgöra
kritisera
ta livet av
nedkritisera
göra ned

Alla synonymer går att klicka på.