menu dblex
rutscha
verb
halka
glida
kasa
hasa
kana
slita
slinta
slira
åka
raka utför
störta

Alla synonymer går att klicka på.