menu dblex
ritning
substantiv
teckning
grafik
skiss
bild
mönster
utkast
plan
konstruktion
schema
dessäng
konturteckning
mall
kopia
Se även
ritningar

Alla synonymer går att klicka på.