menu dblex
rispa
substantiv
repa
reva
skråma
skåra
spricka
ritsa
rämna
rand
sår
fara
rispa
verb
repa
riva upp
riva
raspa
skava
skrubba
klösa
rista
skrapa
skåra
sprätta
fläka
fransa

Alla synonymer går att klicka på.