menu dblex
resonans
substantiv
genklang
eko
genljud
återklang
återskall
efterklang
förståelse
gensvar
sympati
anklang
instämmande
gehör

Alla synonymer går att klicka på.