menu dblex
replikera
verb
säga
svara
yttra
uttrycka
tycka
infalla
genmäla
inskjuta
yttra sig

Alla synonymer går att klicka på.