menu dblex
refill
substantiv
påfyllning
kassett
patron
utbytesexemplar

Alla synonymer går att klicka på.