menu dblex
real
adjektiv
verklig
saklig
faktisk
konkret
påtaglig
reell
materiell
handgriplig
objektiv
befintlig
existerande

Alla synonymer går att klicka på.