menu dblex
rast
substantiv
paus
uppehåll
halt
vilostund
fristund
ledighet
lov
arbetspaus
fem minuter
vila
andrum
ro
rekreation
Grupp
växt

Alla synonymer går att klicka på.