menu dblex
pyrrhusseger
substantiv
alltför dyrköpt seger
framgång som man kunnat vara utan
nederlag i segern
skenbar framgång

Alla synonymer går att klicka på.