menu dblex
punktlighet
substantiv
ackuratess
noggrannhet
precision
säkerhet
pålitlighet

Alla synonymer går att klicka på.