menu dblex
prokura
substantiv
bemyndigande
fullmakt
affärsfullmakt
fullmakt att teckna firma
I uttryck
ge prokura

Alla synonymer går att klicka på.