menu dblex
profet
substantiv
siare
spåman
augur
teckentydare
visionär
förkunnare
orakel
visdomskälla
gudsman
professor
vägröjare
banbrytare
pionjär

Alla synonymer går att klicka på.