menu dblex
pressa upp
verb
trissa upp
dyrka
driva upp
öka

Alla synonymer går att klicka på.