menu dblex
poem
substantiv
dikt
skaldestycke
kväde
vers
diktskapelse
kantat
ode
rim
visa
ballad
sång
hymn
sonett

Alla synonymer går att klicka på.