menu dblex
plomb
substantiv
stämpel
sigill

Alla synonymer går att klicka på.