menu dblex
plank
substantiv
plankor
trä
virke
timmer
bräder
battens
staket
stängsel
gärde
palissad
inhägnad
skrank
avbalkning
vägg

Alla synonymer går att klicka på.