menu dblex
pillemarisk
adjektiv
illmarig
skälmsk
knepig
skalkaktig

Alla synonymer går att klicka på.