menu dblex
perturbation
substantiv
rubbning
störning
förvirring

Alla synonymer går att klicka på.