menu dblex
personage
substantiv
rollgestalt
roll
person
karaktär
figur
gestalt
typ
människa
persedel
misstänkt figur

Alla synonymer går att klicka på.