menu dblex
perception
substantiv
förnimmelse
varseblivning
föreställning
uppfattning
varseblivande
mottagande

Alla synonymer går att klicka på.