menu dblex
penitens
substantiv
botgöring
bot
ånger
bot och bättring
botgörelse
botövning
kimono
kyrkobot

Alla synonymer går att klicka på.