menu dblex
parcell
substantiv
stycke
bit
jordlott
område
del
tomt
koloni
besittning
lott
jordruta
kolonilott

Alla synonymer går att klicka på.