menu dblex
pampusch
substantiv
bottin
ytterkänga
bottfor
galosch
snowboot
stövel

Alla synonymer går att klicka på.