menu dblex
paket
substantiv
förpackning
packe
bunt
emballage
kartong
kolli
omslag
ask
knyte
bylte
knippa
konvolut
pyngel
kardus

Alla synonymer går att klicka på.