menu dblex
packhus
substantiv
förråd
nederlag
lager
magasin
stapelplats
upplag
tullklareringslokal

Alla synonymer går att klicka på.