menu dblex
ovillighet
substantiv
motvilja
ovilja
olust

Alla synonymer går att klicka på.