menu dblex
otrygg
adjektiv
prekär
osäker
oviss
bekymmersam
hotande
farlig
i fara
vacklande

Alla synonymer går att klicka på.