menu dblex
oredlig
adjektiv
svekfull
falsk
bedräglig
oärlig
ohederlig
otrogen
illojal
samvetslös
dålig

Alla synonymer går att klicka på.