menu dblex
omtvistlig
adjektiv
problematisk
diskutabel
oklar
dubiös

Alla synonymer går att klicka på.