menu dblex
omtanke
substantiv
omsorg
omvårdnad
förtänksamhet
omtänksamhet
försorg
intresse
bekymmer
hänsyn
välvilja
försyn

Alla synonymer går att klicka på.