menu dblex
omeddelsam
adjektiv
otillgänglig
osällskaplig

Alla synonymer går att klicka på.