menu dblex
ogudaktighet
substantiv
ondska
lastbarhet

Alla synonymer går att klicka på.