menu dblex
ogrundad uppfattning
substantiv
fördom

Alla synonymer går att klicka på.