menu dblex
ofullkomlighet
substantiv
skavank
defekt
lyte
vank
svaghet
lucka
fel
brist

Alla synonymer går att klicka på.