menu dblex
odygd
substantiv
ofog
okynne
pojkstreck
rackartyg
spratt
puts
fuffens
skoj
streck
dumheter
skämt
förtret
odygdighet
oarter

Alla synonymer går att klicka på.