menu dblex
odlad
adjektiv
kultiverad
utvecklad
I uttryck
icke odlad
odlad mark

Alla synonymer går att klicka på.