menu dblex
odeciderad
adjektiv
obestämd
tveksam
villrådig
osäker
vag
indifferent
oklar
I uttryck
vara odeciderad

Alla synonymer går att klicka på.