menu dblex
observation
substantiv
iakttagelse
rön
erfarenhet
upptäckt
undersökning
yttrande
kommentar
anmärkning
reflexion
inpass
påpekande
erinran

Alla synonymer går att klicka på.