menu dblex
oblandat
adverb
enbart
bara
helt

Alla synonymer går att klicka på.