menu dblex
not
substantiv
anmärkning
kommentar
förklaring
fotnot
upplysning
annotation
anteckning
tillägg
glossa
randanmärkning
hänvisning
meddelande
brev
rapport
skrivelse
biljett
promemoria
memorandum
I sammansättning
halvnot
Se även
noter
not
substantiv
vad
garn
nät
fisknät
nåt
not
substantiv
nåt

Alla synonymer går att klicka på.