menu dblex
nipa
substantiv
brant
slänt
stup
strandsluttning
älvbrink
ås

Alla synonymer går att klicka på.