menu dblex
neka sig
verb
försaka
avhålla sig från
undvara
avsvärja sig
hålla sig ifrån

Alla synonymer går att klicka på.