menu dblex
nedbruten
adjektiv
modfälld
deprimerad
förkrossad
nere
förtvivlad
tillintetgjord
knäckt
slut
Alternativ stavning
nerbruten
I uttryck
vara nedbruten av sorg

Alla synonymer går att klicka på.