menu dblex
narkotika
substantiv
bedövningsmedel
dövande medel
rusgivande medel
smärtstillande medel
sömnmedel
stimulantia
knark
droger
Exempelvis
kokain
tjack
narkotika
substantiv
Se även
narkotikum

Alla synonymer går att klicka på.