menu dblex
naiv tillit
substantiv
övertro

Alla synonymer går att klicka på.