menu dblex
nagga i kanten
verb
minska
tära
använda
slita på
tära på

Alla synonymer går att klicka på.