menu dblex
muta
substantiv
Se även
mutor
muta
verb
besticka
förleda
locka
tubba
fresta
korrumpera
påverka
lura
köpa
smörja
besolda
olja
ge en handtryckning

Alla synonymer går att klicka på.