menu dblex
motse
verb
emotse
frukta
förutse
avvakta
bereda sig på
vänta
hoppas på
se fram emot
ana
befara

Alla synonymer går att klicka på.